Funktionär i motorsport

Om man vill agera funktionär i ett motorförening eller klubb så är det egentligen bara en sak man behöver: ett intresse för motorsport. Till skillnad från vad somliga kanske tror spelar ålder ingen stor roll, det finns funktionärer som är 15 och andra som är 70.

Funktionärer är ideellt arbetande vilket ju betyder att det är ingen lön inblandat. Men det betyder även att det inte ska vara några kostnader för funktionärerna, under jobbet kan man nästan alltid vara säker på att få frukost, lunch och kaffe. De som ställer upp ofta och flitigt kan även få speciella funktionärskläder, bli inbjuden till funktionärsresor, vara med på fester och kick-off träffar. Kanske man till och med har möjlighet att vara med på specialutbildningar.

En av funktionärernas viktigaste uppgifter är att varna de tävlande om händelser som sker någonstans på tävlingsbanan, detta görs dessutom utan någon direkt kontakt med deltagarna. Istället kommunicerar man med det med hjälp av flaggor. Exempel på händelser som tävlande måste få reda på är om någon har kört av banan, då viftar man med en gul flagga för att göra de uppmärksamma på att något skett i närheten av ens postering.

Innan en tävling börjar gör funktionärerna en säkerhetsbesiktning på alla fordon. Detta innebär inte att man går omkring och skruvar isär något, istället kollar man så att säkerhetsbälten är hela, att sitsarna sitter fast, att ljus fungerar, att det inte läker någon vätska och liknande. Efter både träning och tävling kontrollerar de att ingen har fuskat med bilen. Man gör detta genom att undersöka bilen efter de regler som finns och hittar man några felaktigheter rapporterar man det till chefsteknikern.

För att kunna göra dessa arbetsuppgifter måste man ju naturligtvis ha lite tekniska kunskaper om bilar, sådana utbildningar kan man oftast få kostnadsfria genom förbundet eller klubben. Då går man igenom hur dessa besiktningar sker och varför man kontrollerar vissa saker men inte andra.

Det finns en hel del andra positioner man kan ha som funktionär under en tävling, men dessa två är nog de vanligaste.